« Facit til Ojulkalendern 3 februari 2006 | Main | Facit till Ojulkalendern den 3 mars 2006 »

den 18 februari 2006

Comments

jonna

ja, jag gillar plommonstopet! tackar och bockar. men jag tycker ändå att lejonkungen passade ganska bra också... tänk bara på den där "snart är det jag som är kung-låten". ojoj.

Lotten Bergman

Jonna: Om du läser den gamla ursprungliga versionen av Djungelboken, kommer du att bli ännu säkrare på att du träffade rätt med Lejonkungengissningen. Men gamarna i Djungelboken är roligare.

Den blyga

Jaså 1894.
Vid min inventering av fädernas bibliotek har jag hittat en illa medfaren, häftad "The second JUNGLE BOOK", tryckt 1897 i Leipzig!
Tauchnitz edition
Collection of British and American authors
Volume 3181.
Den slutar:
"And this is the last of the Mowgli stories."

ica

jaaaaaaa!! Jag vann ett extrapris! jippie! det här räddade min lördag. På väg till jobbet idag mötte jag något som var skrämmande likt en heffaklump... mycket murvlig sak.

ica

och vänta nu. jag hade väl visst en siffra rätt. jag gissade ju mowgli från början :P

Herr R

Haha, nejdå. Jag gissade på Nilsson-Piraten i julas.
Det du!

Herr R

Däremot har jag spelat TP och gissat Humphrey Bogart på var enda fråga. Totalfel hela tiden, såklart. Men en gång kom faktiskt frågan vem som var Bergmans motspelare i Casablanca.
Då blev det jubel vill jag lova.
Det var en pluppfråga dessutom.
Bara en sån sak!

:)

Lotten Bergman

Herr R: Annars kan man i TP gissa Jack Dempsey och Ron Wood och i slutänden faktiskt få ganska många rätt.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.