« Julkalenderfacit till den 19 dec. 2007 | Main | Julkalenderfacit till den 21 dec. 2007 »

den 21 december 2007

Comments

Bim H-D

Säger intet - inte ett ord - bara meddelar helt kort... läser inte poesi som rinnande vatten, eller knappast ens ett ord...
Men Anna Sjödin klämde jag ju dit rätt fort ändå... får känna mig nöjd med det lilla då... När inget annat händer ;)
Må så gott... värmländskan Bimperti-Bomperti-Bim-Bom...

Tiila

Vad kul!
Nu har jag snart alla tre bloggtröjorna. Det börjar bli en samling!

Översättarhelena

Nej, jag har absolut inte träffat Göran Sonnevi! Men jag tycker han är rätt bra, faktiskt.

Lotten Bergman

Ge inte upp, Bimbom, det är ju inte slut förrän det är slut.

Tiila: Men tänk så nervöst om du den 24 december 2008 inte har vunnit den fjärde!

Lotten Bergman

Jamen det är ju det jag säger, Översättarhelena: jag verkar vara ensam om min ogina inställning -- är jag kanske bara avundsjuk? Jag ville jag vore en politisk poet på tapeten?

Olle Bergman

Jag hade en lumparkompis som gav pretentiös poesi beteckningen "blixtar och skit!". Många rader av Sonnevi skulle kunna kategoriseras under den fliken:

• ”I ditt ansikte växer en skugga som vingar av mörker”

• ”Rummet har universums köld inne i sin livmoder”

• ”molekylernas kollektiva röst”

Näää. Om man vill spegla läsa dikt som speglar vardagligheterna i det oerhörda så tycker jag att t.ex. Bengt-Emil Johnson är mycket mer hantverksskicklig. För att inte tala om Tranströmer.

Ska vi starta ett flame war om Sonnevis poesi? Eller ska vi nöja oss med att gräla om PC eller Mac?

ab

Men...?

Jag förstår mig inte på påhitt! Den saken är klar.

Visst kände jag igen det där med bära ut böcker etc, jag fick ju bilderna på näthinnan när de var pinfärska, men det STOD ju 2006, så då kunde det ju inte vara det, tyckte jag. Och sedan skrev du att det VAR Anna Sjödin, och då blev jag på dåligt humör och lämnade balen för en blåslagen tjej är inget att ha i julkalendrar - och så var det inte det ändå... inte på riktigt i alla fall.

Hrmpf.

Tiila

Lotten: Nästa år blir det besvärligt och nervöst.
Men oh så spännande!

Lotten Bergman

Jomen nog skulle jag kunna ha blåslagna tjejer i en kalender. Blåslagna killar också. Blåklockor och blåblå himlar också.

(Och du förstår dig visst på påhitt, AB!)

Agneta

Sonnevi bodde i Lund då Vietnamndikten skrevs, numera tror jag att han häckar i Järfälla. Inte heller hos mig är Sonnevi en favoritpoet. Jag har inte någon enda diktsamling av honom, endast några dikter i olika antologier. Med andra ord har jag inte läst mycket av honom och kanske dömer jag på förhand. Han fck dock Nordiska rådets poesipris om 350.000 sekiner år 2006, efter att ha varit nominerad fem eller sex gånger.

Lotten Bergman

Helt rätt, Agneta, han bor inte längre i Lund -- jag ändrar!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.