Om Språkklådan

 • Språkklådan är en gratistjänst från Bergmans Bokstäver AB där Lotten & Olle Bergman samt Per Stenson svarar på språkfrågor och kåserar kring svenskan – då, nu och i framtiden. På www.bergman.com hittar du mycket annat som kan vara matnyttigt för dig som skriver, redigerar och informerar i tjänsten.

Bergmans Bokstäver

 • Texter, information, utbildning – med glöd, skicklighet och humor.
  Bergmans Bokstäver AB
  Gillbergavägen 113 A
  632 36 Eskilstuna
  070-888 55 41
  info@bergman.com

« Synonymer, del 1: Näraliggande – inte identiska | Main | Insamling av modeord »

Comments

Cruella

INGEN vågar uppenbarligen kolla trovärdigheten i de yxiga dialoger Jan Guillou så malligt totar ihop. Största bristen i svensk dramatik om du frågar mig. Skicka hela högen till Woody Allen!

Lotten Bergman

Tihi, jag läste "SÅ MANLIGT TOTAR IHOP", och tyckte det var helt logiskt!

Anna

Håller helt med Cruella. Vred mig som en mask på metkrok av pinsamhet när jag läste Tjuvarnas marknad.

Men apropå att det inte heter situationstecken - du skriver citattecken, och det är ju rätt. Men låter det dumt att säga citationstecken? För så har jag lärt mig att säga och jag kan inte bli av med det.

Lotten Bergman

Anna -- du behöver inte lära om!

Jag säger också alltid citationstecken, och kan inte bli av med det. Visserligen har jag inte försökt, men att jag i texten här valde att skriva "citattecken" berodde på att jag har uppfattat att det är ett lite hippare, modernare sätt att uttrycka sig.

Anföringstecken är förresten en synonym till citationstecken ... och de kan förutom de vanliga (”) se ut som ankfötter (»).

Det finns också enkla anföringstecken (’), som sätts runt citat som skrivs inuti andra citat.

Karin

Vilken bra blogg, äntligen får jag rätsida på sådant jag inte riktigt vågat fråga om... Man ska ju föreställa proffs.

Dessutom fick jag en bonusförklaring i detta inlägg. Jag har alltid så svårt att reda ut var kommatecknet ska komma (!) vid citattecken (!), alltså om det ska vara före eller efter. Nu vet jag besked. Tack för det!

Magnus Haake

Det var ju bra att bli tipsad om den taskiga hippfaktorn för citationstecken.

Men nu till det viktigaste! På datorn (mina datorer?) finns 'långa' respektive 'korta' pratminus (tankstreck). De långa är jättefula och ska aldrig användas ... så det så :-)

Lotten Bergman

Helt korrekt, Magnus, de jääääääääääääättelånga tankstrecken används i bl.a. engelskan. Och de är ful-fulast och skulle inte ens bli snygga om de kammade sig.

Nellan

Åh, vad jag gillar språkbloggar!

Men varför ska det vara kommatecken före "svarade han" men inte före "sade hon"?

Olle Bergman

Mycket bra fråga, Nellan! Jag citerar från Gösta Åbergs ”Handbok i svenska” (s. 127 i inbundna upplagan från 2001):

”Kommatecken efter repliken sätts _efter_ andra citattecknet, men punkt, utropstecken eller frågetecken ska sättas _före_.”

Snacka om finlir!

charlotte van wauwe

Tack gode Gud att ni finns!
Som utlandsboende i mânga âr, och sällan chans att träna Svenskan, slâr jag mej för pannan när släkten skickar böcker med "pratminus-ordet" i texten.

Var helt övertygad om att det var nâgot negativt (pratMINUS)

Tack, tack, tack!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Fula, fula modeord

 • process
 • sexig
 • klockren
 • incitament

Ord som kan behöva ett binde-streck

 • epodopning
 • arlakon
 • fetmagen

Talspråk i skrift

 • vart istället för var
  Vanligt fel i öster och norr, ovanligt i väster och söder.
 • våran, eran istället för vår, er
  Ett av svenskans vanligaste skrivfel.

Blog powered by Typepad