Main | Priset i min kalendertävling »

den 29 november 2005

Comments

Ica

Jag vill börja nuuuuuuu! Nyfiken, och en lajbans idé!

Lotten Bergman

Tihi. Precis som med chokladkalendrar. Aja baja!

Pernilla

Kul idé! Ser fram emot första inlägget i morgon. Kan vi köra ffwd på tiden, tack!

Lotten Bergman

Tadaaaa! Preview:

"Det var igår. Jag minns inte mycket, men det var nog igår."

Ser du? Helt hopplöst, skulle ju kunna vara vem som helt.

(Och läser man det med möööörk amerikansk trailerröst, blir det vips en film med Al Pacino.)

Mirre

Tycker det här var en rolig idé, men jag är så kass på personer...

Hanna

Åh vad kul det ska bli! Man blir aldrig för gammal för adventskalendrar!

Lotten Bergman

Man måste ju inte vara bra på personer, varken de döda, levande, litterära eller illitterata. Man kan ju läsa och sedn bara slänga iväg en gissning helt åt pepparn fel ... och ÄNDÅ vinna en ...

(nu kommer nästa avslöjande)

LOTTENDESIGNAD BLOGG-T-SHIRT!

(Alla svimmar av lycka.)

Cecilia

Helt klart läge att lägga julkalendern ÖVERST på mina-favoriter-listan!

Lotten Bergman

Om jag hade delat ut priser idag, hade Cecilia nog flirtat in sig på förstaplatsen nu!

Pernilla

Coolt, att du har en tidsmaskin. Kan man få låna den om akut behov skulle uppstå någon gång? Och ännu intressantare, har den en rew-funktion och eller slow-speed? (Härlig blandning av språk, eller hur?)

I så fall tror jag att du kan bli snuskigt rik i dessa tider då alla har svårt att få tiden att räcka till.

Kikar förbi i morgon och länken har för övrigt legat på min favoritlista sen i förmiddags. :-)

Lotten Bergman

Tadaa! Jag har via mail fått in första gissningen. Att texten inte ännu är utlagd, spelar tydligen ingen roll. Gissningen var: Hasse Z.

Jag säger inget, så har jag inget sagt. Förutom att det var fel, förstås.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.