« 23 dec: Vem bloggar här? | Main | 24 dec: Vem bloggar här? »

den 24 december 2005

Comments

Kungen

Yipiee!! Sicken nyårsblåsa det ska bli!!

God Jul alla! Främst familjen Bergman och Goblin/Statistikern!

Yvonne

Har som sagt inte läst något av Frimansson, och jag tror inte jag ska göra det heller faktiskt. Nu har jag en chans till att vinna en tröja så för att ha någorlunda fart på hjärncellerna inför vilda gissningar är det nog bäst att sova lite.
Godnatt!

Yvonne

Fast innan jag går och lägger mig kan jag ju ta och önska alla en GOD JUL!

Olle Bergman

På allmän begäran (eller åtminstone på Rosmans) så kommer finalbloggaren att läggas ut alldeles snart. DET ÄR JU JUL NU!

Vi väntar bara på att Lotten ska hinna hem från Radio Sörmland. Så vad ska vi säga? Klockan halv ett, kanske?

rosman

Har alltid fått för mig att deckare bedöms efter helt andra principer än annan litteratur, och detta tycks ge syn för sägen. Dessutom bor jag i södra landsändan där deckarna hålls särskilt högt av nån lokalpatriotisk orsak som jag inte kan genomskåda, förmodligen nån fantast på SDS - det har ju också funnits ett kotteri i Lund med K Arne Blom och co som varit rätt inflytelserikt.

rosman

Fast då måste jag nog gå och lägga mig, vi hörs i morn!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.