« Facit til Ojulkalendern den 5 maj 2006 | Main | 1 dec 2006: facit »

den 21 maj 2006

Comments

Lotten Bergman

Mingman! Mejla mig vilken tröja du vill ha och vilken storlek som kan passa!

Lotten Bergman

Anna, du ska naturligtvis göra detsamma!

Anna

Va! Har jag vunnit nånting? Det kan inte vara möjligt, nästan. Jag har bara vunnit en tävling en enda gång, och då kom jag trea i en "finn fem fel"-tävling i ett datorspelsmagasin. Priset visade sig vara en tom kartong, signerad av en känd speldesigner.
Men nu - en riktig tröja - jag blir alldeles varm av lycka. Det lönar sig att finna fel, det är alldeles tydligt!

Den blyga

Ja, jag ska INTE uttala mig om systrarna - jag har lättare än L. att se Emilys kvaliteter.
Jag vill göra en äreräddning av Branwell:
Han, liksom systrarna - det fanns ju en till, var OERHÖRT begåvad:

"Branwell Bronte received no formal education, partly due to financial restrictions as his father was struggling to keep the family together after his wife's death. Branwell does not appear to have suffered as he was a very capable scholar with an enthusiastic desire to learn. He indulged in the Gondal stories and enjoyed writing with Charlotte.

In February 1836 at the age of 19 Branwell was proposed a freemason, and later became secretary of the Lodge. Meetings were held at the Black Bull until 1833 where they were held at Lodge St.

From June 1838 to May 1839 Branwell was working as a portrait painter in Bradford. In January 1840 he took up position as tutor for the Postlethwaite family at Broughton-In-Furness, in June 1840 he is dismissed. In April 1841 he was employed as Clerk in Charge of Luddenden Foot station near Hebden Bridge. While there he was known to frequent the Lord Nelson Tavern. In March 1842 he is dismissed from his post as there was found to be a deficit in the station accounts, attributed to Branwell Bronte's incompetence rather than theft. January 1843 Anne has managed to secure post of tutor for Branwell with the Robinson family at Thorp Green. In July 1845 he is dismissed from his post as tutor, It was discovered that he had an affair with Mrs Robinson.

For the next three years Branwell's state physically and mentally take a rapid decline due to his dependence on drink and opium

Moderlös, hängiven åt OPIUM och med ärftlig benägenhet att duka under för tuberkelbacillen gick det som det gick.

Lotten Bergman

Aaaah. Stackars Branwell.

"Moderlös, hängiven åt OPIUM och med ärftlig benägenhet att duka under för tuberkelbacillen gick det som det gick."

Att sedan dessutom bli kallad både ful och full pga. en fransk film, är ju förfärligt. Jag ska genast se till att min Brontë-bildning ökar.

Lotten Bergman

Och nu gav Ingrid The Cool Editor mig bildning i ämnet "Syskonen Brontë":

"De flesta dog i tbc utom en som mådde så hiskeligt illa när hon väntade barn att hon faktiskt svalt ihjäl."

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.