« Facit den 21 december 2006 | Main | Facit den 23 december 2006 »

den 23 december 2006

Comments

Översättarhelena

Tack snälla! Just vad jag behövde efter denna dag, som liksom har tillbringats i ett slags overklighetstillstånd. Men trettonåringstummen mår efter omständigheterna bra, och det är ju huvudsaken.

salt

Wooohaaa! Klart man ska vara med! Man har ju 8 dagar på sig att skriva ett fullständigt manus till en kapitelbok! Det kan bli lite ont om tid, för vid en första googling hittar jag ingen definition på vad en kapitelbok är för något...

Lotten Bergman

Ja, Salt, i den takt du skriver har du ju inga problem med att få ihop ens 1 000 sidor.

crrly

Klåfigner crrly kan bara inte låta bli med mindre än att hon sätter sig på händerna... Nej, det hjälpte inte.

"Och nu kommer vi in på ordet censur, som var instoppad i texten:" -- instoppat.


"Blogga hade hon varit en fena på, sanna mina ord." -- Att vara fena på, heter det bara. Fena är en förkortning av fenomenal!

crrly

Men gaah, "klåfigner crrly" (hjälp) måste lära siga tt korrläsa sina egna små alster innan hon skickar iväg dem.

*skäms*

Kan jag skylla på att jag satt på händerna?

crrly

siga? tt?

Som sagt.

Bäst jag går och grejar med mina julbestyr. Samt drar något gammalt över mig.

Lotten Bergman

Tack, Crrly. Jag ska ändra! Men man måste inte skylla på något, inte ens om man sitter på sina händer och måste skriva med sin röda näsa. Ibland gör man fel. Det är helt ok.

(Jag låter lugn och sansad men håller på att kissa på mig av egenirritation: varför slutar den inbyggda språkkänslan att fungera strax eftrer midnatt?)

Obs, allt detta har jag skrivit med höger öra.

crrly

Man kanske dock ska kånka bort bjälken ur sitt eget öga innan man påpekar grandet i sin grannes röda näsa eller högeröra...

lixom.

Anne-Maj

Ja nog var det hon! Men varför skrev jag Madicken? Det var ju författaren vi skulle gissa oss till:-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.