« Facit den 8 december 2006 | Main | Facit den 10 december 2006 »

den 10 december 2006

Comments

kristina

I'll be goddamned! Nu har jag gissat rätt två dar i rad, och JAG VAR FAKTISKT FÖRST! ^^

Lotten

Ja, Kristina, men idaaaaag då? (Kom igen ,den som gissar först och rätt fem gånger i rad får lika många bragdguld som Björn Borg.)

kristina

Jamen det har ju inte kommit upp nåt än, jag sitter här och äter ost och väntar troget!

Petra

Men HELVETE!
Jag som hade Bridget Jones på tungan och VÅGADE inte gissa för det verkade så banalt!

Håkan (hakke)

WOW - det här med skicklighetstävlingar där även den mest oskickliga kan vinna verkar vara min melodi! (Jag har också haft 7 rätt på V75 en av de tre gånger jag spelat. Utdelningen var då hela 180 kr, vilket innebär att tröjan är det klart dyrbaraste jag vunnit. Hittills.)

crrly

*kliar mig på hakan*

Nå, då var det inte crrly, trots allt. Men vi har nog ett och annat gemensamt ändå, den goda Bridget och jag. Så salt var absolut inte helt fel ute. (Nästan läskigt hur väl en del tycks känna en bara genom att de har läst ens blogg ett tag!!!)

Anne-Maj

Det där var lite svååårt! Fast jag har läst boken och sett filmen! Fattar inte hur jag tänkte i går. Min empatiska sida kom fram och ville uppmuntra någon, Salt denna gången men jag hade feeeel!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.