« Julkalenderfacit till den 24 dec. 2007 | Main | Försenat specialtaffelbloggarfacit »

den 25 december 2007

Comments

Dieva

Ha, den röda tråden kommer jag ihåg från alla utflykter i grundskolan!

Ha en god julmiddag!

ab

haha, den röda tråden kommer jag ihåg från när mina barn gick i skolan! :)

(Avd seniormedborgare).

ab

.)

Översättarhelena

Mycket konkret och bra röd tråd som berör oss alla!

vajlan

il faut manger pour vivre et ne pas vivre pour manger... tack igen!

Ingela

Om de där pralinerna hörde jag en gång att de liknar de som är sist kvar på krogen, desperat raggande kvart i ett. Spritfyllda och äckliga och ofta hittar man dem i hörnen.

Själv vet jag inte mycket om det eftersom den tiden är förbi.

Bim H-D

Ja, underförstått är det ju det som var i länken du fick... jag skrev det inte på näsan - men det fanns där FRAMFÖR din näsa, eller hur? ;)
Må så gott... värmländskan Bim...

Lotten Bergman

Oj, Bim, har jag missat en länk?

Ica

Det var ju hemskt smickrande att jag var på gissning över den röda tråden... men är jag snuskig? Tack för den liksom.

Anna

Jag säger bara en sak - ALDRIG att jag reser bort över julen igen. Det har varit OERHÖRT traumatiskt att bara kunna logga in på julkalendern vid de få tillfällen det har funnits internet tillgängligt och ALLA REDAN HAR GISSAT. Och dessutom hade jag gissat helt fel, så jag har fått känna mig både ostracerad och illiterat. (Tugga på dem ni! Där fick ni!) Lotten, har du någon tshirt med extra bittert tryck, tex JAG BRYR MIG INTE OM VEM LOTTEN BLOGGAR SOM (OCH VEM ÄR DEN DÄR LOTTEN EGENTLIGEN)? För då skulle jag kunna få den som ett slags tröstpris.

Lotten Bergman

Anna: Det finns ett par XS-tröjor kvar ... vill du ha en ..?

Anna

Och ha på öronen kanske, det är kallt här nere vid Antarktis. Men nej tack, tack iallafall!

Lotten Bergman

Öronmuffs-t-shirt är det nya svarta.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.