« Julkalenderfacit till den 15 dec. 2007 | Main | Julkalenderfacit till den 17 dec. 2007 »

den 17 december 2007

Comments

aequinoxia

Mäh! Jag som hade så bra argument i dag, och så var det fel!!!

Lotten Bergman

Men de felaktiga argumenten är faktiskt roligare än de rättaktiga!

ab

Thanks for the pampering! :)

Jaha ja, Ivar Lo ja, han hade ihop det med Sara Lidman ett tag. Stackars Klara minns jag förstås, stan var som en enda bombkrater i åratal när jg var i tjugoårsåldern, rena massakern. Ovanför Hamngatsgallerian gick en gata som försvann helt och hållet. Hu.

Dieva

öven? (Stycke 3)

Har ägnat ett par timmar på kvällen med korrekturläsning så det gick av bara farten.

Agneta

Ivar Lo växte inte själv upp i statarlängor utan på ett torp och när han var i tioårsåldern blev hans pappa hemmansägare till ett litet egnahemsjordbruk. Däremot hade hans far tidigare varit statdräng.

ab

Va? Var han bondson, inte statarunge? Det var klasskillnad, det.

Bim H-D

Jaha, då kom man fram till rätt snubbe även denna gången då... trots att man sov sig genom eftermiddagen, eller var det tack vare det? Hm... DOCK vill inte hatten gå min väg, nopp... eller går hatten sin väg när den ser min lapp? Om den nu existerar, hrm... Ska man byta namn så den inte känner igen mig???
Må så gott... värmländskan Bim

Översättarhelena

Tänka ett steg för långt var det, ja ...

den blyga

(Sedan skulle jag åka till 1968 och kolla när Bob Beamon hoppade. Flög.)
Det ögonblicket upplevde den gamle och jag via vår NYINKÖPTA färg-TV!
Jag hade reserverat pengar för att vi skulle åka till fjällen och åka utför - men blev nedröstad av resten av familjen (Manliga härskarstrategier?) och det blev ju inte så dumt ändå - in the end...

Lotten Bergman

Tack för korrläsningen, Dieva!

Dieva

Fråga: Är det meningen att kalendern ska vara klickbar?

I så fall, kan jag meddela att den inte är det -- har försökt.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.