« Förklaringar till den röda tråden 2006 | Main | Julkalenderfacit till den 2 dec. 2007 »

den 2 december 2007

Comments

Översättarhelena

Extremt bra löst av Charlott (utan e, nu blir du också utan stavningspris idag).

Charlott - The Goblin girl

The Log from the Sea of Cortez är mycket läsvärd! Det är väldigt roligt när han skriver om en liten personlig utombordsmotor.

Lotten Bergman

Nähe! Va? har jag stavat fel på mitt eget namn som ju inte är mitt eget namn?

Nu måste jag hitta på nya regler för stavningspiris.

Lotten Bergman

Och har jag även börjat inleda meningar utan versaler? jahapp.

Jessika

Hur ser årets priströjor ut då?

Lotten Bergman

Årets priströjor är svarta med vit text!

(Och fortfarande i tryckning.)

Cecilia N

Grattis Lotten till öppnandet av facitsidan. (Eller gjorde du en ny?)

Lotten Bergman

Nejdå Cecilia N, jag testade ett lösenord som verkade logiskt -- och naturligtvis stämde det! (Förra årets facit ligger i vänsterkanten och någonstans i denna bloggs kulvertar kan man hitta hela Julkalendern från 2005.)

Charlott - The Goblin girl

Haha! Har du varit där och rättat Lotten?! Men bara på ena stället ser jag ;0)

Lotten Bergman

Jamen tusan hakar, där står ju ännu ett e extra längst ner! (Och vid en snabbkoll ser jag att jag har skrivit fel sedan urminnes tider! Du har fått beröm som hetande Charlotte i hur många luckor som helst, Goblin!)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.