« Facit till Den Röda Tråden anno 2007 | Main | Bara testar »

den 5 januari 2008

Comments

crrly

Nej men. Har hon gjort allt det där braiga?! Nu beundrar jag henne ännu mer :)

Lotten Bergman

Ja, Crrly, Gunnel Linde är värd vår beundran!

Maria från Västerås

Tackar! vad glad jag blev och ser fram mot en t-shirt när tryckeriet kommer tillbaka från jullovet. Hade glömt vilka andra bra böcker som blivit TV-serier av henne. Boken om Joppe satte jag upp i hyllan på biblioteket för inte allt för länge sedan...

Så ännu ett tack och en önskan om en bra fortsättning på året...

Cecilia N

Pellepennan och suddegumman var jättebra! Fast ibland blev jag så less på att de ritade så långsamt. "Pratet" eller vad det var de höll på med tog slut och så var halva bilden kvar att rita och när den äntligen var klar så var det dags att byta scen.

"Upp med händerna!" följde jag noga och jag har kvar teckenspråkskortlekarna i nån låda fortfarande tror jag.

Jag VAR f ö Ensam hemma när jag lekte. Jag hade två nallar av olika storlekar, en gungstol av rätt snitt (som btw är det enda snitt jag godkänner för gungstolar trots att vi nu har en helt annan), ett blommigt överkast, skrivbordsgrotta och allt man kan tänka sig.

Ulrika Good

Astrid Lindgren i all ära, men trojkan Gunnel Linde, Maria Gripe och Barbro Lindgren går inte av för några som helst hackor heller.

Lotten Bergman

Exakt! Särskilt Linde och Gripe, om jag får säga vad jag tycker ...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.