« Facit till Julkalendern 24 december 2008 | Main | Facit till Julkalendern 1 december 2009 »

den 26 december 2008

Comments

Emi

Det var natuuuurligtvis det jag visste redan den 20 december, då jag så fint hintade om Ozzy. O ja.

Mikael

Tack Lotten för att du lyst upp decembermörkret med din kalender (och tack alla kommentatorer för kluriga och roliga inlägg)! Men hur ska vi klara abstinensen till 1 december nästa år?

Översättarhelena

En mycket bra och mycket röd röd tråd!

Jessika

Promotor fidei kunde jag faktiskt!!

Anna T

Har redan tackat i gårdagens lucka men vill tillägga att:

1) jag gissade rätt, jag hade ingen aning om DRT i år (heller),

2) jag råkar veta att Astrid Lindgren (lucka 21) var med i något som kallades Sexklubben (eftersom min mamma var med där ibland) och som bestod av sex tanter som träffades då och då,

3) jag en gång koreograferade After Shave (nu försöker jag bara kompensera lite för mina svarta hål-liknande brister i modern litteraturkunskap), och

4) Tenacious D-videon "Tribute" också är DRT och kanske världens roligaste video. Man måste se den ända till slutet!

Godnatt.

Anna T

Länken jag skickade med ska vara: http://www.youtube.com/watch?v=pcJwz7wu8_s

Lotten Bergman

Ja! Tribute! Ja! Jag länkar till den istället för när de trallar Heaven and Hell!

Och när tror ni att Anna kommer att blogga om när hon koreograferade After Shave? (Höll på att skriva "After Dark").

Görel

Det stämmer ju bra för det mesta, men liiite långsökt ibland kanske...? Men det gör inget, det här var min första kalenderdecember och livet kommer aldrig att bli sig riktigt likt. Även om abstinensen blir svår är det nog bra att det blir så att säga vardag igen, man har ju ett liv att leva också!

Tack Lotten!

Fredrik I

Mycket bra! Himmel och Helvete! Att gränsen är hårfin framgår ju inte minst av bilden i länken. Helvetet är Guds expedition: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Hell_norway_sign.jpg

När jag började nosa på en djävuls-DRT så funderade jag på vilka som skulle komma att blogga. På listan stod bl a Goethe, Bulgakov, Rolling Stones (Sympathy for the devil), Salman Rushdie och Lars Molin (Badjävlar), men när Rushdie väl dök upp fattade jag inget ändå. Försmädligt.

Och så vill jag gärna nämna att jag försökt joddla alla hemlisbloggarnamn, om än med ringa framgång. "Astrid Lindgren HO-HO!" har ingen riktig ringading, tyvärr. I mina ögon är dock joddlingsbarhet som DRT årets roligaste förslag!

Huskorset

Tack tack tack och TACK Lotten för en fantastisk hemlisbloggarjulkalender, en glimrande DRT och en tjusig tröja. På sluttampen hann jag helt enkelt inte med att gissa då själva julen var alldeles för påträngande, men jag kommer att längta hela nästa år till december!

Lotten Bergman

Oj, jag glömde ju joddlingsbarheten! (Stoppar in den nu.)

chall

Tack för en underhållande och supersvår (för mig iaf) julkalender!!

Nu får jag väl hoppas påa tt jag blir bättre till nästa år så jag kan vara med och slåss om tröja med ord.

God fortsättning!!

Håkan (hakke)

Himmel och pannkaka, jag gissade rätt! Förmodligen ett par veckor efter Översättarhelena, men tidigare än jag gjort nån gång förut. Herre gud, nu längtar jag till 2009 som bara fan!

den blyga

Ja, det känns bra att redan nu kunna möta 2009 och veta att det, God willing and weather permitting, får ett GOTT SLUT genom den femte kalendern.
Jag har redan lagt upp mitt träningsprogram genom att attackera bokhyllan....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.