« Facit till Julkalendern 11 december 2008 | Main | Facit till Julkalendern 13 december 2008 »

den 13 december 2008

Comments

Håkan (hakke)

"Den danska texten är rolig ..."
Sånt tycker jag är dejligt! :)

Lotten Bergman

Ja, jag funderade på en förklarande parentes med lugna ord efter ...

Översättarhelena

Årets hittills bästa facit! Hermeneutik i dess allra vackraste form.

Agneta

Två små ordförklaringar funna:

fut i fejemøget
betydning
• udtryk for, at nogen sørger for, at en proces virkelig går i gang eller efter noget langsommelighed får fart på
faste vendinger
få fut i fejemøget
sætte fut i fejemøget

fut i fejemøget
betydning
• udtryk for et højt aktivitetsniveau eller en energisk stemning
faste vendinger
komme fut i fejemøget
sætte fut i fejemøget
være fut i fejemøget

Det sociala spelet

Jag visste väl att Owe Thörnqvist hörde hemma här! Wv talade ju sit tydliga språk härom dagen. Jag var några dagar för tidig bara...

Husse

Du får absolut INTE korta ner facit - som sagts tidigare, det ÄR vägen/kommentatorsbåset som är målet, och i viss mån FACIT!

Ulrika Good

JAAAAAA! *Sträcker armarna rakt upp i luften och skriker rakt ut* Asså det här är helt SJUKT kul, va?! Jag vann hederspriset!

Lotten Bergman

Hurra! Jag FÅR INTE korta ner facit!

*sträcker armarna rakt upp i luften och skriker rakt ut*

Lotten Bergman

Hurra! Jag FÅR INTE korta ner facit!

*sträcker armarna rakt upp i luften och skriker rakt ut*

Husse

HURRA! Jag är Lottens överdomare och Mentor!
I den andan: Lotten, du MÅSTE skicka mig rätt svar på mailen, NU!
Nej, absolut inte, hur skulle det då gå med väntan, förväntan, anspänning och längtan under mina vinterdagar när jag eg. bara går omkring och läker. DET är också en sysselsättning!

Gunilla

Nä, fram för längre facit. Det är också roligt när de spiller över i nästa lucka.

Men det där med Kärlekens anatomi var ju en rätt förvirrande ledtråd, eftersom den om jag minns rätt kastades in sedan namnet Sofia för länge sedan avslöjats.

Lotten Bergman

Nejnej, "kärlekens anatomiska" stod det i hemlisbloggartexten redan från början.

Nu ska jag skriva en bok som heter Facit.

Gunilla

Jamen så dum jag är, nu ser jag. Selektiv varseblivning från min sida.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.