« Facit till Julkalendern 15 december 2008 (uppdat.) | Main | Facit till Julkalendern 17 december 2008 »

den 17 december 2008

Comments

Gunilla

Haha, jag som trodde att den där mystiska alpvinden på något vis skulle räta ut mysteriet med Giovanni.

Gunilla

Vänta, hur var det med de 15 äpplena då? En allegori eller hämtade rakt av ur Kvarteret Korpen?

Den där kjolen (och övriga plagg) är verkligen ljuvlig(a)!

Örjan

Mistralen tolkade jag annorlunda.
(Tänkte bara på dess tyska namn Föhn)
Min tolkning
Kall vind från Alperna-Nazismen som Elin varnade för.

Håkan (hakke)

Och femton äpplen för att hon satt på stol nummer femton, den som Kerstin Ekman numera förvaltar väl. Men det glömmer jag väl snart.

Görel

AHA, var det så det var med den kyliga alpvinden! Måste förstås i samma andetag erkänna att jag inte hört talas om Gabriela.

Nä, nu måste jag gå och lägga mig i min varma säng, jag fryser för jag har ju inte fått någon hemlisbloggartröja.

godiva

Julstjärna i guld till Lottens facitskrivande!

Jessika

Förvaltar väl? hon är ju inte där. För övrigt det där med svenska akademien. Invald 2022. Jag synar med sommarprat 2011. ;) vad hände med sommarprat på önskelistan förresten?

Agneta

»Elin Wägner föddes i Lund på övervåningen av Lunds Privata Elementarskola (nuvarande Spyken) som då låg vid Vårfrugatan, intill stadshäktet.«

Så att man inte föreställer sig att hon föddes i Spykens nuvarande skolbyggnad.

Den där nordanvinden höll på att blåsa mig på fel håll. Jag tänkte Bore och sedan Lund och gick vidare med namnet Borelius en stund innan jag kom på bättre tankar.

Agneta

Min ungdoms skrivbord var ett mellanting mellan ditt och Elins. Det hade en skåpdörr på baksidan till vänster om bokhylleplanen. För övrigt finns det kvar i sinnevärlden - förflyttat till landet där såväl jag som diverse söner nyttjat det om somrarna.

Lotten Bergman

Toppen, Jessica: "Jag synar med sommarprat 2011."

Då ska jag ladda i drygt två år. Bra, precis lagom.

Ni som inte kan kommentera här: jag har ingen aning om varför. Det är enormt trögt och långsamt för mig också. (Även i hjärnkontoret.) Prova en annan webbläsare -- Firefox strular medan Safari funkar. (Här men aldrig annars, ska tilläggas.)

Görel

Firefox funkar fint för mig!

aequinoxia

Här morgonjublar jag! :-)

Översättarhelena

Vad intressant att hon skrev ”Mannen Som Inte Går Att Muta” sådär med versaler, för det trodde jag alldeles bestämt var ett modernt påfund (säkert anglosaxiskt också).

Jessika

Firefox krånglar men i natt gick det plötsligt hur bra som helst. Mysko.

Gunilla

Jo, jag fattade femton, men inte äpplen...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.