« Facit till Julkalendern 19 december 2008 | Main | Facit till Julkalendern 21 december 2008 »

den 21 december 2008

Comments

Översättarhelena

När han var ung såg han precis ut som någon som skulle kunna varit med i Monty Pythons flygande cirkus.

Anna T

Ingen lucka 21 så långt ögat når!

bengt

Jag HATAR dig som fyraåringen säger. Fast det är ju egentligen kärleksfullt.
Så svårt, så utmanande.

dieva

Näh, lyckas inte få upp lucka 21 jag heller ...

Jessika

Jag då, jag röstade antingen Lena Einhorn eller Peter Englund!!! Känner mig ignorerad här *muttrar för sig själv på väg mot sängen*

Agneta

Helt ovidkommande: En fyraåring i släkten hade fått simglasögon som läkte in vatten. De hade fel storlek. Fyraåring bad då om att få glasögon i smålek.

Inte heller jag hittar 21:an och Lotten har säkert övergivit datorn och tror på automatiken som inte funkade. Vi får kanske vänta till i morgom.

Lotten Bergman

Hm. Jag såg 21:an omedelbums och var alls inte bekymrad. Men uppdaterade snällt för er skull.

Jessika, inte ett dugg ignorerad! You're back för tusan!

(Leta leta leta fler t-shirtar.)

Malinka

Jag satt här ett tag och funderade på om jag skulle låtsas som min länk-upptäckt verkligen var Rushdie.

Men tyvärr. Han figurerade i mina tankar under dagen – för även om man inte har tid att hänga i julkalendern så upptar den ens tankar – men länken mellan de två B:na var helt enkelt ämnet. Jag kom ju av mig, sa jag ju! ;-)

Husse

Vaknar till en uuunderbar dag, varm och gosig, mest i själen, men även på magen!

Yeah, julkalendern!!!

Jessika

För övrigt var Satansverserna en rätt mysko bok. De ägnade sig åt att falla genom himlarna i något eller om det var några kapitel. Då gillade jag Wrath bättre.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.