« Facit till Julkalendern 20 december 2008 | Main | Facit till Julkalendern 22 december 2008 »

den 22 december 2008

Comments

Översättarhelena

Åh, är det sant?! Men tack! Jag som alldeles nyss lite dystert tänkte att det här året nog skulle bli första året sedan 2005 som jag inte vinner någon hemlisbloggar-t-shirt. Nej, jag använder faktiskt inte t-shirt, men jag behöver verkligen ett nytt nattlinne, så jag ska be att få storlek XL.

crrly

Fram till dess jag blev mor har jag alltid inbillat mig att det var Eeemil som var en lathund, men numera vet jag bättre. Det är ju Pippi på längden och tvären här och har så varit i ett år nu. Hur ska det bli, ungen är ju än så länge bara 18 månader... Ska bli intressant att se exakt hur länge man kan (här försökte jag göra ett bra verb av Pippi men fick ge upp) innan kan kräks.

För övrigt är det väl märkligt att SVT aldrig kör Pippi firar jul på tv under julen? Det är ju en helt underbar film.

crrly

Menade "innan man kräks.


Nu ska jetlags-crrly sova, det är ju snart dags att jobba igen.

*ignorerar åter Preview*

Görel

Men hur var det med 1995 då? Var det förknippat med Carin Stenströms understreckare? Och varför barn som var födda efter detta årtal? Var det bara för att klämma in året i fråga?

*sömnlös i Uppsala*

Örjan

Tack för "Lathunden".
Har aldrig mött den i skriftlig form tidigare.
Som personlig egenskap- det är en helt annan sak.
Dock är jag flitig vad gäller läsandet av kalendern.

Lotten Bergman

Görel: Året 1995 var faktiskt inte en ledtråd till något speciellt. Måhända var det fräckt av mig, men det var bara ett år -- jag vet ju att ni googlar på allt ... sorry.

Men däremot blinkade jag lite mot Pippis utgivningsår 1945 med orden "sedan krigsslutet".

Örjan: Jag ska fixa en fungerande länk till hela sångtexten, förresten.

Crrly: Jag ska skriva till SVT meddetsamma.

Översättarhelena är egentligen två meter lång och ska alls inte ha tröjan som nattlinne. Basånivet.

Örjan

Lotten
Menade att jag varken hört eller läst den.
Men Googling, första länken, gav svaret.
Du kan tom ladda hem den som ringsignal till mobilen.
http://www.lyricsdownload.com/astrid-lindgren-mors-lilla-lathund-lyrics.html

Jessika

Jag är mycket tacksam för förra årets tröja :)

Petra

Vad tusan. Jag tänkte skriva Astrid Lindgren men gjorde det inte.

Husse

Att vakna till detta facit gjorde nattsömnen än mer god. Underbara värld, och nu börjar jag oroa mig starkt över de dagar som börjar med den 25:e...

Du, grisen, vad tror du, klarar vi av det?

Malinka

Hjälp. Jag som trodde att jag kunde Astrid utan och innan! Men det var länge sedan jag läste Pippi, det var det. Typ 30 år sedan. Vi skyller på det.

För övrigt bor jag mittemot Astrid. Och inte i Vasaparken, utan med min gård mot hennes gård.

Sådeså!

(Jag tycker nog att Valborg Didriksson låter mer Hasse, faktiskt. Åtminstone i slutet.

Lotten Bergman

Mhm, Malinka, jag med. Det var det att jag läste hur Astrid valde namnen på personerna. Bosse och Jum-Jum valde ho för att de lät mjuka och var det även som personer. Valborg Didriksson tyckte jag lät lagom hårt. Men ja, Alfredsonskt.

Lotten Bergman

Ja, "ho" är väl småländska?

Lisa

För en gångs skull hade jag rätt och dessutom tidigt. Dessutom skrek jag inte ut lösningenobehärskat som jag brukar. Efter denna oväntade framgång och demonstration av ädel karaktär tror jag att jag ska dra mig tillbaka för i år. Eller inte.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.