« Facit till Julkalendern 4 december 2008 | Main | Facit till Julkalendern 6 december 2008 »

den 6 december 2008

Comments

Heléne

Jag som trodde att jag inte visste vem Scarry var insåg att jag visst visste. Sådant är alltid upplyftande! (:

Översättarhelena

Äsch, det jag hade ruelse över var ju att det jag trodde att det var en synnerligen listig omskrivning i det rätta svaret i stället var en väldigt lättgooglad ledtråd. Och att denna googling tydligen ledde till en av mina gamla kommentarer på din blogg! Jag kände mig som en grammofonskiva som har hakat upp sig.

Åsna

Hihi!

Jessika

Attans...

den blyga

Kan ni tänka er hans dagböcker från skyttegravarna?
Nä, det kan jag inte - då (första världskriget) var han ju inte ens född!

Håkan (hakke)

*hihi* Gurk och Gaffe! *hihi*

Ica

Jag vill bara upplysa om att jag VISST brydde mig om Gaffe. Han var med i min vänsterrörelse.

pärlbesatt

Jag hoppas jag inte gick över gränsen där, i min messerschmidtighet, det kändes bara sååå fel med spendera om tid, från dig. Att kreti och pleti skriver så, det kan jag med möda leva med, men du, nej, du är ju liksom min idol och det vore ett hårt fall från DEN piedestalen. :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.