« Facit till Julkalendern 5 december 2008 | Main | Facit till Julkalendern den 7 december 2008 »

den 7 december 2008

Comments

ica

WHAT! Jag som tänkte på honom när jag kollade i bokhyllan! aja, det är ju lätt att skryta med nu. Upp med nästa lucka!

Översättarhelena

Och jag som till och med plockade ner ett par Åke Edwardsson-böcker ur bokhyllan, bläddrade lite i dem och sen satte tillbaka dem!

en annan malin

Men Lotten, de här luckorna är de roligaste!

Huskorset

Ååå Lotten! Vilken rysare. Jag flåsar ännu.
Jag är djupt tacksam och gränslöst mallig för bonuströjan! Tack!

Huskorset

Ååå Lotten! Vilken rysare. Jag flåsar ännu.
Jag är djupt tacksam och gränslöst mallig för bonuströjan! Tack!

godiva

Men ååh...jag har en ljudbok med Winter som jag inte ens kunnat mocka skit i stallet till. Gav upp efter 1,5 cd-skivor. Efterskänkes! Maila om nån vill ha den. Puss! (sur, jag?)

godiva

Fan vad du tjatar, Huskorset, räcker det inte att du har gissat rätt? OCH fått en tröja! ; -))))

Olle Bergman

Varför kommer kommentarerna baklänges?

Hemliga morsan

Wow. Jag vann!!! Whoohhoo. Nu slipper jag gissa något mer.

cruella

Förklarar saken. Edwardson gillas ick, det måste vara minst sju år sedan jag öppnade en bok av sagde.

*surt sa räven-snörp*

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.