« Facit till Julkalendern 17 december 2009 | Main | Facit till Julkalendern 19 december 2009 »

den 19 december 2009

Comments

Susanna Caleklint

Grattis Godiva!

ab

Grattis godiva!

You had me fooled at "it's close to miiiidnight", Lotten, vilket är hur Thriller börjar, och det där med adjö - hon är väl inte död, som Michael? Men skickligt med Frances och Gumm, verkligen. Och det tog tid innan Bob trillade ner i fossingarna som en pollett. Men vad då inga pengar...? Jo, ja, Money money är ju ABBA:s uppenbara ripoff.

Ökenråttan

Själv hade jag "herr Issiwoo", författaren till "Farväl till Berlin", förlagan till filmen "Cabaret", Christopher Isherwood som bloggare i går. Isherwood, inte Hollywood, alltså. Därav min referens till "att byta tåg". Hans "Mr Norris changes train" finns med i åtminstone en utgåva av "Farväl till B.".

Frances kopplade jag till Baby i Dirty Dancing. Hon heter inte Baby utan Frances och flickan Grey, som spelar baby ju är dotter till han Joel G. som är den polyglotte konferenciern i Cabaret. - Och är man inne på hattspåret så är ju efternamnet Bowles lite åt plommonstophållet, så te säjandes. Och det var dit mitt inlägg "Anyone for bowling?" pekade. Jaja.

Men hur går nu flickan Minnelli in i DRT? Issywoo gick helt galant, han. Suck.

Ökenråttan

Ja, alltså, egentligen var det Sally Bowles som var min hemlisbloggare.

Fredrik I

Fast jag tror att Agneta (06.45) var före mig. Hon sa "Ajöss", och det måste väl anspela på "Farväl till Berlin"?

Och så känner jag mig skyldig er en länk, nämligen denna. Ms Minelli gästar mupparna och är givetvis fantastisk!

Lotten Bergman

Jomen jamen Sally Bowles var ju nästan rätt svar det också, Ökenråttan.

Men nu måste måste jag stoppa in Översättarhelenas tolkning i facit. (Och det måste ju inte vara personen som är gåtans svar som passar in i DRT, det kan ju vara ord, citat, meningar, attribut och avlägsna mostrar också.)

Lotten Bergman

Och nu har ni väl tittat på klippet, alla? Ni måste det. Jag nynnar och nynnar på melodin och njuter av det.

Dieva

Ha, med viss tillfredsställelse kan jag konstatera att jag inte föll för PK-spåret.

Fast jag lyckades få alla namnen (Bob, Frances och Frank) att passa ihop med filmen New York, New York.

Lotten Bergman

Aha! ”PK-spåret” -- det är ju ett utmärkt namn på tilltaget!

(Jag ska försöka dra in Michael Jackson i någon lucka, AB.)

Ingela

Men hallå, jag hade inte alls läst några kommentarer när jag porslinsbutikselefantgissade på lunchrasten! Sen när jag började förstå att det kanske inte var så galet fick jag förstås kalla fötter (tänk om någon skulle näpsa mej i kommentarsbåset) och framlade inga bevis förrän på aftonkvisten.

Ingela

DRT orkar jag inte ens fundera över. Jag försörjer ju en hel hord med folk och det sinkar en hel del.

Anna Toss

Antingen är det jättekonstigt att jag försökte lägga ut rökridåer över min okunskap med Carola i dem (ridåerna alltså), när det sedan visade sig att den riktiga hemlisbloggaren faktiskt hade uttalat sig om Carola.

Eller så är det helt naturligt.

Jag vet inte.

Lotten Bergman

Ingela: här ska inte näpsas. Det är ju det som är charmen -- man FÅR elefanta in, med kalla fötter eller ej.

(Sedan tycker jag att du ska lägga ner försörjningsplikten och fundera på DRT istället.)

Ingela

Och nu har jag sett klippet så nu fattar jag vinägern och en hel del annat.

Ökenråttan

Jamen alltså nu var det lilla Ö-Råttan och inte lilla Ö-Helena som var ute och cyklade med herr Issiwoo. Bara så att ...

Ökenråttan

Du håller inte reda på dej i dag, Lotten. Är du bakis, frågar Lille Maken strängt. Det var han som bidrog med "Isherwood i stället för Hollywood", by the way.

Lotten Bergman

Jag är frammis! Men allt som börjar på Ö- blir automatiskt fel. Jag har blivit ö-blind och skriver ö-fel hela tiden.

Korrektion kommer!

godiva

Jaaaaa! Hurraaaa! Nu känns den här dagen mycket bättre!

ab

Bröllopsbilden är otrolig, man skulle inte kunna fejka den ens om man försökte. Liza Minelli tyckte själv att de såg ut som familjen Addams.

PK

Jag tror inte att jag vågar gissa idag, efter mitt tilltag igår. Fast jag tycker nog att bås-kapning är en konstform. I alla fall lite. PK-spåret låter farligt likt PKK-spåret.

Agneta

@Fredrik
det stämmer att mitt "ajöss till" syftade på "Farväl till Berlin" och i förlängningen på Sally/Liza. Tänkte att farväl till skulle vara för tydligt.

Men dagens lucka, den är svår den. Mycket svår och jag är in och vänder i den ena ätervändsgränden efter den andra.

Yvonne

Då hade jag i alla fall förstått ledtrådarna rätt, men jag kopplade det inte till just den här låten. Men nu när jag tittat på klippet blev ju allt glasklart!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.