« Facit till Julkalendern 19 december 2009 | Main | Facit till Julkalendern 21 december 2009 »

den 21 december 2009

Comments

godiva

Aha. Aha. Det tok-enkla Petra-spåret missade jag.

Béatrice Karjalainen

Coolt jag fattade Petrakopplingen, den var en liten kluring men ack så Lottenaktig. Nu sova igen (somnade ju när jag hade tänkt lösa luckan tidigare idag).

ab

Men oj så lätt det blev då när du förklarar.

Anne Holt avgick för att hon måste genomgå en hysterektomi, stod det överallt då vill jag minnas, och så tror jag hon har en fru.

Lotten Bergman

Ah, tack AB! Då vet jag det (och jag säger ju det -- jag ska inte bry mig om folks sjukdomar!).

Såg ni förresten att jag hintade genom att skriva AH med versaler i kommentarerna? Hihihihiiii.

(Lättroad? Vem? Jag?)

Örjan

Fru Fortuna aka Lotten valde mig.
Tackar och bockar.
Ja King Kong-storlek är rätt för mig.

Agneta

Lotten, merci beaucoup för extrapriset, trots att jag inte var i närheten av hemlisbloggaren. Nu får jag fundera på hur hon ska platsa i min röda tråd.

Ö-helena

Min röda tråd har repat sig igen, vilket jag är mycket glad för!

Pysseliten

Ah, så det VAR Anne Holt! Som sagt, jag har läst en bok, men jag gillade den inte ...

Plastfarfar

Jag landade på "Black Abductor", en krimminalroman publicerad 1972, som sedan visade sig vara bra nära synopsis till den berömda kidnappningen av Patty Hearst två år senare.

Anna Toss

Jag kände varken till Anne eller Anna H, men landade efter googling på Leif G W, Jan G och Petra på båda. Och valde fel. Därav min kryptiska gissning om två pappor, djurkalas och en otäck utväxt på halsen.

Håkan (hakke)

Det är lustigt hur något så vardagligt som sjukdomar ska vara så hemligt att man blir alldeles extra nyfiken. Precis som man också blir på Översättarhelenas Röda Tråd. Min egen RT repar sig och repar upp sig om vartannat. Tsk.

Cecilia N

Kan någon vänlig själ upplysa mig om vad tsk betyder när det inte står som enhet i ett recept?

Ökenråttan

Attans. Jag som var så säker på att jag såg Jesus släpa på sitt kors där och hatten fick jag till törnekronan. Agnetas kommentar att hon såg mot öster tolkade jag så klart som stjärnan, ni vet. G.W.P. och J.G. fick jag till två av de tre vise männen och då var Lotten synnerligen ironisk, förstås. Hur jag sen skulle ha fått ihop det vet tyvärr inte.

Ja, har man inte läst så har man inte läst. Men kanske jag köper en AH att ha som julläsning.

Görel

Jaha, här framstår alltså min bildningsprofil i obarmhärtigt ljus. Herta Müller -- keine Ahnung. Men Holt? Javisst, vilken önskas? a eller e? Eller behövs något mer robust?

Charlott

mmmm borde jag ju ha tagit. Har typ läst alla utom den sista...

Sanna

Jag känner som Görel. Deckareförattare - enkelt. Nobelpristagare i litteratur - svårt.
Men jag hade rätt. Och jag klarade av det helt själv. Tjoho!

Lotten Bergman

Cecilia N: när man tsk:ar sätter man tungan mot gommen, nej, mera tandvallen ungefär där man säger "t". Men istället för att pressa ut tungan som i "t", drar man tillbaka med en känsla av vakuum. Och man låter då som ”amen herreguuud alltså va, jisses så dumt”.

(Hjälp ... är det epiglottal klusil? Eller, nej ... Måste leta.)

bengt

Du har faktiskt på dig förra årets tröja på Facitsajten.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.