« Facit till Julkalendern 4 december 2009 | Main | Facit till Julkalendern 6 december 2009 »

den 6 december 2009

Comments

Anna Toss

Jag gillade SA när jag var liten. Nu är jag stor.

bengt

Ökenråttan och Översättarhelena har väl nästan alltid koll?
Delar ni hjärna?

Wickmanskan

Jag tycker det är ganska kul att han chattar redan 2001 och är så mot datorer. Jag visste inte vad chatta var förrän 2005 eller nåt...Och det tog tid innan jag fattade vad det gick ut på.

Vatten-Sanna

Sovmorgon! Tack kära Lotten!

Béatrice Karjalainen

Jaaaa jag hade rätt en dag till. Hur har det här gått till? Blir spännande i morgon.

Pysseliten

Haha, vad skönt att jag inte gissade rätt!

gitto

Oj, va, vann jag? Det var det värsta. Jag är hedrad!

Lo

Helt fel av mig. Bang var dessutom med förra året, har jag för mig?
Jag håller förresten med Anna Toss.

Charlott - the Goblin girl

Sis favvis - inte min. Även om vi träffats MÅNGA gånger på mässan eftersom jag måste köpa boken till henne.

Peter

Långt därefter, men ändå:

Nej, ett kåseri måste faktiskt inte vara roligt - i vanlig mening. Men vad som är roligt går ju också isär från person till person - eller hur?

Ett kåseri måste inte heller ha någon "poäng" som kommer på slutet. Ditt exempel med guldrovan är en betraktelse, som man som medmänniska förhoppningsvis kan känna igen sig i. Jag tycker för min del att det lätt blir tröttsamt med alla dessa tillkrystade avslutningar med käcka "poänger". Badam dish liksom (tänkt att låta som trummisens ackompanjemang till en vits).

Hur kan han förresten vara Linköpingsbo om han bor i London?

Och nej, jag är inte SA - och jag tycker inte att alla eller ens de flesta av hans kåserier är särskilt intressanta - med det finns guldkorn! - och mest av allt tycker jag illa om att man desavouerar (f-n vilket krångligt ord att stava till förresten) en författare (och kanske till och med medmänniska) offentligt med så lite på fötterna.

Tack för mig.

Lotten Bergman

Ja, det var sannerligen längesedan. Men välkommen ändå!

Huruvida jag har på fötterna eller ej … ptja.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.