« Facit till Julkalendern 5 december 2009 | Main | Facit till Julkalendern 7 december 2009 »

den 7 december 2009

Comments

Pysselitens Karlslok

Jag vann, jag vann, jag vann, jag vann jag vann, jag vann...

* eftertanken blanka krekhet eller vad det nu heter, sätter in*
Vad ska jag nu göra resten av december? I'm only in it for the t-shirt, typ.

Lotten, jag har mutat så många hattar de senaste åren att jag säger som den gamle filosofen Pyrrhus: en sån här seger till och jag går i personligt konkurs.
(Finns det verkligen 90 Clas Ohlson-butiker i London?)

ab

HOLM var det ju, inte Åkerlund! Åhlén & Åkerlund var ett FÖRLAG. (Inte för att det spelar någon roll eftersom det var fel i alla fall.)

Grattis vinnaren!

Tycker Clas Ohlson skulle skicka Lotten en häcksax med gummerade orange skänklar, eller nåt.

Ö-helena

Clas Ohlson var nog först i Sverige med att ha bilder av personal klädda i muslimska sjalar i sin direktreklam, alltså tjejer med Clas Ohlson-mönstrade scarves om huvudet som gjorde reklam för lödkolvar (typ). Det tycker jag var rätt framsynt av dem.

Pysselitens Karlslok

Jag tror mej inte vara en dålig förlorare, men en dålig vinnare är jag. Som synes.

Håkan (hakke)

Asch so! Eftersom jag lade mig en dryg timme före midnatt var jag inte på banan, men eftersom min gissning (i skepnad av Molly Bloom) fokuserade på PK-mannen Dan Brun tycker jag det var hemskt passande att PK själv vann. Hurra!

Lotten Bergman

Det var ju en fantastisk felsyftning av mig, PK. Men jag tror att jag vill att London ska ha 90 Clas Ohlson-butiker.

(Den här sajten har hängt upp sig och vill tydligen inte att jag ska göra rättelser.)

Pysselitens Karlslok

Lotten om det är till någon tröst så är jag jätteduktig på att se felsyftningar till och med där det inte finns några.

Hakke, tack.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.