« Facit till Julkalendern 11 december 2010 | Main | Facit till Julkalendern 13 december 2010 »

den 13 december 2010

Comments

Dammråttan

Å, tänk att jag hade rätt. Om jag bara litade mer på mig själv. Sträckläste "Stadserien" och "Barnserien", som typ 12-13 åring.

Béatrice Karjalainen

Ha jag hade rätt men det var så enkelt att jag inte trodde på mig själv. Fast jag tog det knappast på innehåll dvs kopplingen till en viss bok. Mitt letande utgick ifrån att det var sommaren med Monika och Ingemar var ju för lätt så det måste vara någon annan med koppling till det. Aha skriven av någon annan kan det vara den snubben, ja men kolla han har skrivit om en Lotten, då tar jag honom. Resten av ledtrådarna kan jag inte direkt säga att jag kopplade.

HeMo/Messerschmitt/Numera även Vän av ordning

Ja. jajajaja. Fast jag var ju ute och cyklade långt ute när jag gissade. Men det är det som är det bästa med julkalendern. Man blir glad när man gissar rätt, och man blir glad när man gissar fel och ändå vinner. Och man blir glad när nästa lucka kommer, så man får gissa på nytt.

Pysseliten

Haha! Vi gjorde en lång tankeloop, både PK och jag, igår. Vi började och slutade på samma ställe, det rätta.

Ö-helena

Det var alldeles sant att jag hade tänkt gå och se Mina drömmars stad på Teater Reflex i Kärrtorp i förra veckan men inte hann. Några jag känner var statister i föreställningen, som var sån där härligt sjuttiotalig massteater. Nu var det ju extra retligt att det inte blev av! Och i lördags var sista föreställningen.

Patrik (Griskindspatrik alltså)

Det där var ju slappt av mig, att inte komma på en författare som jag faktiskt läst (även om det var mer än halva livet sedan), men jag hade massa grytor och löpband att hålla på med i går. Sorry.

Dieva

Yeees! En pinne i den bra kolumnen, nu gäller det att spika resten. Meeeen, hur troligt är det?? Noooot.

Örjan

PAFF var aktuell signatur i FiB/Kulturfront.

Christer

PAF är också en sorts elgitarrmikrofon till Gibson Les Paul (en s.k. "humbucker").

Amiechan

"– Hur var folk klädda under kläderna som man såg på bilderna? "
det förklarar ju mitt minne av underklädesberättelsen i någon av Stad-böckerna! *nöjd*

Ingela

Men jag hade ju rätt! Tänkte genast på Mina drömmars stad (dröm om ort) fast trodde inte på min första känsla utan ogissade helt åt flatters ändå. Kommentarerna hann jag aldrig läsa. VAB och VAM (inte "ar*iskt motstånd" utan vård av sjuk make) är ingen lek.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.