« Facit till Julkalendern 22 december 2010 | Main | Facit till Julkalendern 24 december 2010 »

den 24 december 2010

Comments

Rosman

Hade precis hittat ordet arielglas i NE. Min sista DRT-spekulation handlar om liv, död och kroppsdelar.

Béatrice Karjalainen

Med tonvis med hjälp och övertydlighet från Godiva så trillade polletten dom fastnade tidigare på kvällen äntligen ner. Ariel sa mig egentligen ingenting men brev hem gnagde i skallen. Men vad hjälper det när msn inte kopplar ihop x och y. Snart ny lucka att knäcka. Sen 11 månaders väntan.

Ökenråttan

Död och pina - min andra blåsippa!!!!

Håkan (hakke)

Så hon tog livet av sig, precis som Virginia Woolf. Och hur i hela friden ska jag knyta detta till Orlando Bloom, leopardia? ;)

Dieva

Aah, poet. Det förklarar blåsippsbacken jag befann mig i.

jul-Anna

Näsch då.

Mimmi

Jäkla Lotten va svååååt det var!

Ökenråttan

Hur hängde Michelle Pfeiffer ihop med Ariel?

ZKOP

Romanen The Bell Jar heter väl Glaskupan på svenska?

GOD JUL på er alla!

Ö-helena

Åh, vad fint detta stämmer med Hakkes och min röda tråd. Nu ska jag bara komma på hur!

Lotten Bergman

Blåsippan ute i öknen där står: Sara Pfeiffer (1829–1913), svensk romanförfattare som skrev under pseudonymen Sylvia.

Lotten Bergman

Mimmi: Jaaaaa! Jättesvårt! (Men ni gav ju inte upp, vilket ni ska ha massa eloger för.)

Pysseliten

Jag somnade 23:56. Ger mig tusan på att Molo nämnde HB igår!

Görel

Jag hade verkligen inte en susning. Men hette inte boken Glaskupan?

God Jul förresten!

Sistermoon

OMG! Jag oledtrådade en ledtråd alltså i min ogissning. Ähum, ska man vara stolt eller bedrövad...

Lotten Bergman

Pysseliten: Molo skrev om samvetsfåtöljen, John Gottman och "juletider när allt kan spolieras".

Ahaa... äktenskaps- och skilsmässogubben? Snacka om att vara lika luddig som jag!

Görel: Glaskupan (The Bell Jar) heter den ju. Jag tyckte kanske inatt att en "kupol" var finare än en simpel kupa? Jag ändrar! (Tack!)

Lotten Bergman

Att oledtråda en ledtråd är också en spelning, Sistermoon!
(Lundellskt djungelordspråk)

Ökenråttan

Blåsippa = när man biter sej fast i sin första association och sen tycker att precis ALLT stöder denna första gissning. Inte ens när folk började nämna Ariel kom jag in på nåt annat spår: Ariel - luft-ande eller en av Uranus månar. Pfeiffer = träblåsare. Ni hör ju att det blåser på månen här? Och en syster och rgler för hur man ska fixa med sina kläder: Åtta regler för hur man ska ta sin häxdekokt.

Till råga på allt drog jag ju själv upp Sylvia Plath i kommentar till luckan den 22 dec. Ah - the irony! Jag bryter fullständigt ihop! GOD JUL !

Ökenråttan

Och blodet! Greve Hulahu Blod i Bombardiet. ALLT stämde, tyckte jag. Snyft!

Lilla Maken hälsar också GOD JUL!

embryo

Ja det är klart; hon bodde också en tid på Skebokvarn, i radhusen på andra sidan gatan. Svarta tulpaner i fönstret. Den vita tvätten på tork på den gröna gräsplätten. Himlen ovanför som en oändlig, sträv lakansväv. Solen brast igenom. Det var då vi kunde vinka till varandra, från vardera sida av Skebokvarnsvägen.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.