« | Main | »

Comments

den blyga

Jag försökte googla för att få fram vad detta heter på latin:
MEN
Blott, blott den djefla mannen överallt...
MEN
Jag hittade varje fall det här som kommentar hos Sanna Rayman:
Av mig får du Vergilius (Eneiden):

Fatta nu mod och förjaga er ängsliga fruktan!
Kanske ni kommer att minnas en gång även detta med glädje.
Skiftande skickelsers rad och farornas mängd bana vägen
hän till vårt väntande mål, där ödet i Latiens länder
lovar oss boningars lugn, och Troja skall resa sig åter.
Härda blott ut och rädda er över till ljusare tider!

MEN
Det var ju den djefla mannen
IGEN.

The comments to this entry are closed.

www.lotten.se

last.fm

Blog powered by Typepad